Các 'thánh chế' lên ngôi khi U19 Việt Nam vào World Cup


Loading...

Fan bóng đá đang đua nhau chế ảnh để ăn mừng thành tích lần đầu được tham dự World Cup U20 của thầy trò Hoàng Anh Tuấn.cac-thanh-che-len-ngoi-khi-u19-viet-nam-vao-world-cup

cac-thanh-che-len-ngoi-khi-u19-viet-nam-vao-world-cup
cac-thanh-che-len-ngoi-khi-u19-viet-nam-vao-world-cup-1
cac-thanh-che-len-ngoi-khi-u19-viet-nam-vao-world-cup-2
cac-thanh-che-len-ngoi-khi-u19-viet-nam-vao-world-cup-3
cac-thanh-che-len-ngoi-khi-u19-viet-nam-vao-world-cup-4
cac-thanh-che-len-ngoi-khi-u19-viet-nam-vao-world-cup-5
cac-thanh-che-len-ngoi-khi-u19-viet-nam-vao-world-cup-6
cac-thanh-che-len-ngoi-khi-u19-viet-nam-vao-world-cup-7
cac-thanh-che-len-ngoi-khi-u19-viet-nam-vao-world-cup-8
 

Lily


Tags: cac-thanh-ch-len-ngoi-khi-u19-vit-nam-vao-world-cup cac-thanh-ch-len-ngoi-khi-u19-vit-nam-vao-world-cup
Loading...
Loading...